MEROSO FOODS

Meroso Foods

Meroso Foods má hlubokou historii jako výrobce potravin se sídlem v Belgii. Díky různým milníkům v průběhu více než 60 let byla společnost a její produktové portfolio tím, čím je dnes.

Meroso Foods se těší vývoji, výrobě a marketingu vysoce kvalitních produktů za atraktivní cenu odpovídající potřebám našich zákazníků. Chceme být předním hráčem na trhu specializovaných potravinářských produktů a usilovat o udržitelné rozšiřování našich produktů a značek.

Záruka bezpečnosti a kvality našich potravinářských výrobků dodržováním všech příslušných požadavků a předpisů je považována za nejvyšší prioritu naší každodenní práce. Tímto způsobem chceme vytvořit dlouhodobou přidanou hodnotu pro všechny naše zúčastněné strany.

Ambicí společnosti Meroso Foods je nabízet našim zákazníkům speciální potravinářské výrobky šité na míru a vytvářet tak pro ně i všechny ostatní zúčastněné strany dlouhodobou hodnotu.

Této odvážné ambice dosahujeme důsledným soustavným zaměřováním na kvalitu, efektivitu, flexibilitu, udržitelnost a inovace.

Vedle našich zákazníků je náš tým jedním z nejdůležitějších zainteresovaných stran společnosti Meroso Foods.

Jsme odhodláni zajistit benevolentní a bezpečné pracovní prostředí pro náš tým; tam, kde je se všemi zacházeno stejně, je umožněn otevřený dialog a úcta k sobě navzájem je klíčovou ctností.

Naším konečným cílem je, aby byl náš tým hrdý na to, že pracuje ve společnosti Meroso Foods, a se společným úsilím vytvořil přidanou hodnotu pro všechny naše zúčastněné strany, včetně jejich samotných.

BELVEC s.r.o.

Statenická 732, 25264 Velké Přílepy, Tel.: +420 226 066 729

Image